Kunstkring BeeKk 20 jaar

Kunstkring BeeKk

Kunstkring BeeKk 20 jaar. Het ‘laatste’ boekje werd overhandigd aan wethouder Hans Mieras

Nadat in juni 1996 voor het eerst een kunstroute in de Bilt/Bilthoven was georganiseerd, werd het jaar daarop Kunstkring BeeKk opgericht. Dat is inmiddels dus 20 jaar geleden. Reden om op afgelopen woensdag 19 april een feestelijke bijeenkomst voor de leden te organiseren in Eetcafé van Miltenburg. 

Ter gelegenheid van het jubileum komt de Kunstkring met een boekje, waarin leden zichzelf en hun werk voorstellen. 69 leden werkten mee aan dit boek, dat is samengesteld door Flox den Hartog Jager en vormgegeven door Mirjam Roest, beiden leden van BeeKk.

Kunstkring BeeKk 20 jaar

Voorzitter van Kunstkring BeeKk Jan-Gerrit van Wijhe, opende de jubileumavond

Flox Hartog Jager vertelde over de Kunstkring en het boekje

Kunstkring BeeKk

Wethouder Mieras was blij met het boekje wat een goede inkijk geeft in BeeKk

“We leven in een tijd waarin informatie vluchtig is. Op internet komt er elke dag informatie bij, maar verdwijnt er ook heel veel. Daarom hebben we gekozen voor een boekje op papier. Dat is blijvend, zodat we over 20 jaar kunnen zien waar BeeKk anno 2017 stond,” aldus de makers.

Op de feestelijke bijeenkomst werd het laatste exemplaar van dit boekje officieel overhandigd aan wethouder Hans Mieras. De boekjes waren in beperkte oplage gedrukt en bijna iedereen beschikte die avond over het boekje.

Daarna was het de beurt aan Herman Tjepkema die een lezing hield met de titel “Over smaak valt (niet)  te twisten”.

Kunstkring BeeKk

Herman Tjepkema: waarvoor kiest u?

Kunstkring BeeKk

Aan de hand van vele, vele voorbeelden gaf Tjeerd een goede kijk over ‘smaak’

Kunstkring BeeKk

Mooi of niet mooi; een leuke oefening

Kunstkring BeeKk

Het was een boeiende lezing

Kunstkring BeeKk

Met af en toe een flinke dosis humor

Over Kunstkring BeeKk

De Biltse Kunstkring BeeKk is een in 1997 opgerichte vereniging van Biltse en Bilthovense beeldende kunstenaars.

Het doel is bekendheid te geven aan verschillende kunstuitingen in onze eigen gemeente. De kring van professionele en amateur kunstenaars telt momenteel bijna 100 leden.

BeeKk besteedt aandacht aan een ‘breed palet’ van beeldende kunst: schilderkunst, grafiek, tekenen, fotografie, textiel, beeldhouwen, keramiek en edelsmeden.

We staan tevens open voor andere kunstvormen zoals dicht-, muziek- en danskunst.

Kunstkring BeeKk geeft waar voor je geld:

• Netwerk van kunstenaars

• Jaarlijkse kunstroute

• BeeKkafee (6-7 keer per jaar)

• Jaarlijks een etentje en een excursie

• Tentoonstellingsruimte (Lichtruim, Traverse)

• Streven is:  jaarlijks een verkooptentoonstelling

• Website met persoonlijke pagina

• Facebook-pagina

Hoe kun je lid worden van Kunstkring BeeKk:

Een mail aan info@kunstkringbeekk.nl sturen met je adresgegevens en telefoonnummer.

Daarin een kort c.v. en 8-10 foto’s van je werk of je website.

Daarna wordt er contact met je opgenomen.

In principe is er de eerste dinsdag van elke maand een ballotageronde.  Om lid te zijn van BeeKk hoef je geen professionial te zijn, wel moet je je echt met kunst bezig houden.

In 2017 bestaat het bestuur uit:

• Jan Gerrit van Wijhe,  voorzitter

• Connie van Zwetselaar, penningmeester

• Connie van Winssen, secretaris

• Andrea Jurriaanse

• Nicolette in ‘t Veld

BeeKk is te bereiken via het secretariaat van de Kunstkring: info@kunstkringbeekk.nl

Twintig jaar Beekk (door Connie van Zwetselaar en Flox den Hartog Jager)

ER WAS ENIGE VERWARRING…… toen leden en bestuur zich afvroegen wanneer het 20-jarig bestaan van kunstkring BeeKk nu eigenlijk gevierd zou moeten worden. De oorzaak daarvan is het feit dat kunstenaars uit de Bilt/Bilthoven reeds in 1996 – dus vóór de officiële oprichting van de Vereniging in 1997- een  kunstroute organiseerden.

De eerste bijeenkomst van Biltse kunstenaars werd gehouden op 15 mei 1996 in de Werkschuit. Vera Huizinga was toen al twee jaar bezig om de namen van kunstenaars uit de Bilt/Bilthoven te verzamelen. Zij deed dit op een originele wijze door kettingbrieven te sturen naar kunstenaars die ze kende. Deze stuurden de brief door naar kunstenaars die zij weer kenden. Op die manier had ze al een grote groep bij elkaar.

Ballotage

Armien Visser kwam Vera tegen bij haar overburen en was meteen enthousiast over het idee van een kunstenaarsvereniging. Samen organiseerden ze een eerste bijeenkomst van de toen bekende, veertig kunstenaars. “Het idee was”, vertelt Vera, “dat de leden van een kunstenaarsgroep elkaar zouden helpen met het publiek maken van hun werk. Voorwaarde om lid te worden was: je moest klaar zijn om de markt op te gaan en deel te nemen aan exposities. Lang is er gediscussieerd of er ook geballoteerd zou moeten worden, hoewel ik er niet voor was. Gelukkig is dat idee overgenomen en dat is zo gebleven. Smaken verschillen per slot van rekening”. Inmiddels is er wel een ballotagecommissie ingesteld met het idee dat kunst wel iets anders is dan huisvlijt en men het lidmaatschap wil beperken tot kunstenaars.

‘Biltse eerste echte Kunst kring’

Mieke Twerda, die lid was van de Texelsche Enige Echte Kunstkring (TeeKk, dus) suggereerde BeeKk als naam van de kunstenaarsvereniging. Dit werd door de aanwezigen overgenomen. “Een ludieke naam”, aldus Armien Visser in de Biltsche Courant van 26-5-1996. “Die grote en kleine letter k hebben een aardige betekenis: de professionele en amateurkunstenaars werken broederlijk samen.  Bovendien vormt de samenvoeging ‘beek’ een soort symbool: een beek stroomt, is in beweging en heeft soms vertakkingen. Deze vertakkingen kunnen andere vormen van kunst zijn, zoals muziek, voordrachtskunst en het creëren van sieraden.”

Kunstenaarsroute

Op deze vergadering werd meteen besloten om een eerste kunstenaarsroute te houden op 22 juni 1996. Krant en radio werden gebruikt om deze aan te kondigen en men prikte informatie op de bomen langs wegen. Deze eerste kunstenaarsroute was een groot succes. Vierentwintig  kunstenaars presenteerden zich op acht adressen. Op de Soestdijkseweg ontstond een file. De Biltse wethouder voor cultuur, Jeanne Slok, was bijzonder trots dat haar gemeente een kunstroute had en vond het een dag met een gouden randje.  Dat randje werd nog meer verguld door de after party die werd georganiseerd door BeeKk-lid Luigi Amati en zijn vrouw voor alle kunstenaars en aanhang– compleet met pizza’s van zijn pizzeria, drank en een band. Deze leuke gewoonte werd door hem jarenlang volgehouden.

Wethouder Slok stelde al in september 1996 tentoonstellingsruimte in de toenmalige bibliotheek ter beschikking. De eerste BeeKk-tentoonstelling werd geopend op zaterdag 19 oktober 1996. Diezelfde dag werden BeeKk-leden Mike Werkhoven en Vera Huizinga geïnterviewd voor de radio. Er kwam  een tentoonstellings- én een PR-commissie.

Het bevorderen van kunst

Pas in de loop van 1997 werd kunstkring BeeKk officieel opgericht met als doel: “het bevorderen van kunst en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  De kunstkring denkt dit doel te bereiken door: het scheppen van een permanente verkoop/expositieruimte voor het werk van de leden, het houden van bijzondere tentoonstellingen van dit werk en van werk van daartoe uit te nodigen niet-leden, het geven van voorlichting aan belangstellenden, het bevorderen van onderlinge voorlichting en uitwisseling van ervaringen tussen de leden en eventueel door het houden van groepsbijeenkomsten, het verkrijgen van opdrachten aan de leden, samenwerking met andere verenigingen met overeenkomstige doelstellingen.”

Armien Visser, die voortrekkerswerk verricht had, maar veel te druk was met haar eigen kunstpraktijk bedankte voor het voorzitterschap. Johan Noordanus nam dat op zich. Het bestuur bestond verder uit Diet Idzerda, secretaris, Corrie Keij, penningmeester, Mieps Himbergen en Vera Huizinga, algemeen bestuurslid.

Groot aantal leden

‘Een kunstenaarsgroep houdt het niet langer dan drie jaar uit en zal dan geheid met ruzie uit elkaar gaan‘.  Deze voorspelling van Armien aan Vera bij hun eerste ontmoeting is niet uitgekomen. Gelukkig maar! Anno 2017 heeft BeeKk veel van de doelstellingen uit de statuten gerealiseerd en bloeit de kunstkring als nooit tevoren, getuige het grote aantal leden en activiteiten.

Een greep uit de geschiedenis

1996 Op 8 locaties wordt de eerste kunstroute gehouden.

Ook de eerste tentoonstelling in de voormalige artotheek van bibliotheek in Bilthoven

1997 Officiële oprichting van BeeKk

1998 Voor de eerste keer wordt het ‘kunstconcours’ gehouden, een buitenschilderdag

waaraan ook niet-leden mochten deelnemen

1999 Voor het eerst gesponsord door makelaardij BiltStede en de eerste officiële opening van de Kunstroute –buiten op de trappen van het gemeentehuis, maar dan wél met champagne

Ook was in 1999 de eerste Arttraverse tentoonstelling voor BeeKk-leden

2001 Het eerste en tot nu toe enige sponsorcontract wordt getekend met BiltStede, dat BeeKk een aantal jaren zal gaan sponsoren.

Voor het eerst een BeeKk-uitje georganiseerd, naar Brussel

2003 De website www.kunstkringBeeKk.nl wordt gestart en dat feit wordt gevierd met een officieel geboortekaartje

2004 De eerste voorzitter van BeeKk, Johan Noordanus treedt af; Henk van de Berg neemt het stokje over

2005 Een paar BeeKk-leden organiseren binnen één week twee kunstveilingen ten bate van de slachtoffers van de grote tsunami  in Azië. Resultaat: € 9000

2006 10 jaar BeeKk: alle leden exposeren in de bibliotheek met het thema: feest

2008 De Oranjevereniging De Bilt organiseert een kunstveiling ten bate van een kindertehuis in Zuid-Amerika. Tweeëntwintig BeeKk-leden beschilderen hiervoor tafeltjes, die bij opbod worden verkocht

2010 De Vierklank kopt: ‘De 15e kunstroute was de laatste’. Er zal de komende jaren ‘iets nieuws’ voor in de plaats komen.

Kunstkring BeeKk krijgt een site op Facebook. Langzamerhand komen daarop steeds meer aankondigingen. Het gaat niet alleen om evenementen van de Kunstkring zelf, maar ook om die  van leden

2011 In tegenstelling tot wat de Vierklank een jaar tevoren heeft bericht is er toch een Kunstroute met als thema ‘Lost’.

Henk van de Berg treedt af, Jozé ten Have wordt de nieuwe voorzitter

2012 Kunstkracht, een samenwerking van BeeKk, Nik&Co, de ondernemingsvereniging Bilthoven en de cultuurcoördinator van de gemeente organiseert een Weekendje Kunst, waarbij de Kunstroute wordt gecombineerd met Kunst in de Etalage

2013 De renovatie en reorganisatie van winkelcentrum de Kwinkelier betekent het einde van de tentoonstellingen in de bibliotheek in Bilthoven. Op 24 juni valt na 17 jaar het doek nog voor er een nieuwe expositieruimte is gevonden.

De jaarlijkse kunstenaarsroutestaat in het teken van 900 jaar de Bilt en het Hoogkruis dat ter ere daarvan is neergezet in het Van Boetzelaerpark en heeft als thema ‘kruis’.

In het kader van het project “Vergeten Kunst” adopteren BeeKk-leden vergeten kunstwerken in de gemeente en geven deze op ludieke wijze aandacht. Er ontstaan veel mooie kunstwerken in de buitenruimte waaronder de Bamboo Dome van Bob van der Putten.

Het BeeKk-uitje gaat naar het Rijksmuseum te Amsterdam

2014 Gelukkig wordt na veel overleg en gelobby een nieuwe expositieruimte gevonden in het Lichtruim, het nieuwe gebouw waarin o.a. de bibliotheek en het Kunstenhuis zijn gehuisvest.

Het BeeKk-uitje gaat naar het Noord-Brabants museum in Den Bosch.

Voor de eerste keer wordt een verkooptentoonstelling ‘BeeKk in Beeld’ georganiseerd.

Jozé ten Have treedt af als voorzitter en wordt opgevolgd door Jan Gerrit van Wijhe

2015 65 kunstenaars laten tijdens de kunstroute op 23 locaties hun kunst zien.

Er wordt voor de tweede keer een verkooptentoonstelling (BeeKk in Beeld) gehouden, ditmaal in een winkelpand aan de Looijdijk.

Het BeekK-uitje brengt ons in het gemeentemuseum in Den Haag

2016     Het Beekkaffee wordt voor het eerst niet ergens thuis, maar in het Biltse Weeshuis van de Kunst gehouden. Het blijkt een fijne plek met voldoende ruimte voor de presentaties van kunstenaars . Helaas is het Weeshuis echter alweer ter ziele.

Acht leden van BeeKk geven tijdens een BeeKkkaffee een presentatie van hun kunst.

Eén van de bijeenkomsten wordt onder grote hilariteit gevuld met een pubquiz over kunst.

De kunstroute( 62 kunstenaars op 25 locaties) heeft als thema ‘Rood’.

De verkooptentoonstelling ‘BeeKk in Beeld’ wordt gehouden in het leegstaande ING gebouw in Bilthoven en is met werk van 25 kunstenaars een groot succes.

Het BeeKk-uitje gaat dit jaar naar het van Abbemuseum in Eindhoven.

2017 Kunstkring Beekk bestaat 20 jaar

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2021 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht

2 Reacties

 • Reageer
  Jan-Gerrit van Wijhe
  22 april 2017 op 17:26

  MOOIE REPORTAGE!!
  Dank namens de hele kunstkring BeeKk.

 • Reageer
  Kees v gogh
  23 april 2017 op 18:48

  Dank voor je reportage heel mooi 👩‍🎨👩‍🎨👩‍🎨

 • Laat een reactie achter

  Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.