Biltse architecten sluiten zich aan bij Bilts Energie Beraad

Bilts Energie Beraad Ondertekening bij KNMI

De drie architecten krijgen uit handen van wethouder Anne Brommersma het Duurzaaheidssymbool uuitgereikt

Op donderdag 7 december vond onder voorzitterschap van burgemeester Sjoerd Potters een bijeenkomst plaats van het Bilts Energie Beraad. Dit samenwerkingsverband van gemeente De Bilt, energiecoöperatie BENG! en belangrijke Biltse partners werkt aan een energieneutraal De Bilt in 2030. Het Beraad komt tweemaal per jaar bijeen om de resultaten te bezien en initiatieven te nemen. Deze keer was het beraad te gast bij het KNMI. Bij de bijeenkomst werden zes Biltse architecten verwelkomd als nieuwe partner van het Beraad.

Het Bilts Energie Beraad startte in augustus 2016 als initiatief van de gemeente De Bilt met energiecoöperatie BENG! als drijvende kracht. Samen met diverse partners (bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten uit De Bilt) is sindsdien uitvoering gegeven aan individuele en gezamenlijke actieplannen die de route vormen naar een energieneutraal De Bilt in 2030. Het doel is binnen de gemeentegrenzen evenveel energie op te wekken als er wordt verbruikt. Daarvoor is enerzijds energiebesparing nodig en anderzijds meer opwekking van groene energie op eigen grondgebied.

Biltse architecten sluiten zich aan

Tijdens de bijeenkomst tekenden zes Biltse architecten voor deelname aan het Beraad. Daarmee zijn zij de 18e partner geworden. De architecten ontvingen uit handen van wethouder Anne Brommersma het Duurzaamheidssymbool. Dit Biltse symbool wordt ingezet bij projecten en activiteiten uit de gemeente De Bilt die bijdragen aan de doelstellingen uit het gemeentelijk duurzaamheidsprogramma en aan een energieneutraal De Bilt in 2030. Zowel kleine als grote duurzame succesvolle initiatieven worden regelmatig met dit symbool beloond.
De andere partners van het Energie Beraad zijn: Poonawalla Science Park BV, Sweco (voorheen Grontmij), woonstichting SSW, energieleverancier Eneco, Kindergemeenschap De Werkplaats, LTO Noord namens de lokale agrarische sector, de koepel Biltse Sport Federatie, het bedrijvenoverleg Business Contact De Bilt, Het Utrechts Landschap, Energienetbeheerder Stedin, het Energiecentrum De Bilt, zorginstelling De Bilthuysen, het KNMI en onderwijskoepel Stichting Delta De Bilt.

Urgentie en opschalen

Inleidend op de bijeenkomst schetsten sprekers van het KNMI de mogelijke scenario’s van de gevolgen van de klimaatverandering. Bezorgdheid is overduidelijk op zijn plaats. Het KNMI draagt dan ook op vele manieren de urgentie van het nemen van maatregelen uit. Het kennisinstituut ziet daarbij het belang van lokale initiatieven. “KNMI neemt daarom van harte deel aan dit Energie Beraad in zijn vestigingsplaats”, aldus directeur Myriam van Rooij.

Burgemeester Potters sprak van een flinke opgave die de gemeente en het Bilts Energie Beraad zich hebben gesteld. Het is dan ook noodzaak een grotere groep inwoners en bedrijven te motiveren om op korte termijn acties op het gebied van duurzaamheid te ondernemen. Het is aan de partners van het Energie Beraad om concrete, tastbare projecten te tonen om zo “in de harten van mensen te komen.” En het is nodig op te schalen. “Of in de woorden van energiecoöperatie BENG!: we willen van schattig naar schaal”, aldus de burgemeester.

Hoever zijn we nu?

Vervolgens werd het voortgangsrapport besproken waarmee alle acties van de partners in 2017 zijn geïnventariseerd. Er is veel gebeurd, zo was een conclusie. Zo zijn er duizenden zonnepanelen geplaatst op daken van bedrijven en scholen, gemeente en bedrijven plaatsten vele nieuwe oplaadpalen, veel energiebesparende plannen zijn uitgevoerd en allerlei acties zijn in voorbereiding. Verder valt op dat er regelmatig tussen partners is samengewerkt aan projecten. De lijnen zijn kort, ook in die zin blijkt het Energie Beraad zinvol, zo werd geconcludeerd. “Het Bilts Energie Akkoord is voor veel gemeenten een voorbeeld”, zo stelde wethouder Anne Brommersma. Toch werd ook vastgesteld dat versnelling noodzakelijk is. “Met de huidige activiteiten halen we 10% van de doelstelling”, aldus de wethouder, “maar ik hoop en verwacht een cumulatieve groei”. De aanwezigen concludeerden dat er nog veel te winnen is door meer samenwerking en door buiten de kaders te denken. Verder is het belangrijk om particulieren en bedrijven zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’ en het hen makkelijker te maken duurzame maatregelen te nemen.

Bilts Energie Beraad Ondertekening bij KNMI

3 x 3 = 9 handtekeningen waren nodig om de deelname te bezegelen

Bilts Energie Beraad

Als 18e partner van het Bilts Energie Beraad poseren de drie architecten maar al te graag even met burgemeester Sjoerd Potters en wethouder duurzaamheid Anne Brommersma achter de zojuist ondertekende documenten

Bilts Energie Beraad Ondertekening bij KNMI

Alle aanwezige partners nog even op de foto in de ontvangsthal van het KNMI

Biltse architecten sluiten zich aan bij Bilts Energie Beraad

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2021 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht