5 jaar BENG! Van Schattig naar Schaal

Lustrum BENG De Bilt in Het Lichtruim

Voorzitter Nicole van Overbeek praat de zaal bij over BENG!

Afgelopen woensdag vierde BENG! (Biltse EnergieNeutrale Gemeenschap!) haar eerste lustrum. Na vijf jaar hard werken aan diverse milieudoelstellingen werd de balans opgemaakt en belangrijker nog, een visie op de toekomst belicht én ontwikkeld. Een aantal gezaghebbende sprekers op dit gebied passeerde de revue. Het geheel werd in de hand gehouden door plaatsgenoot Willem Lageweg en voormalig directeur MVO Nederland.

Sprekers

De opening werd verricht door burgemeester Sjoerd Potters, die het belang van BENG! voor de gemeente belichtte. Daarna was het de beurt aan Reinier van den Berg, voormalig weerman en in het tegenwoordige leven ‘vuilnisman’ zoals hij het zelf noemt. Daarna was het de beurt aan Marjan Minnesma, het boegbeeld van het streven naar een energie-transitie in Nederland.

Van de voorzitter

Nicole Overbeek (voorzitter BENG!) nam de gelegenheid te baat om de stand van zaken met de aanwezigen door te nemen en waar BENG! in de toekomst zal staan. Daarna was het de beurt aan de aanwezigen om in kleine groepen ideeën te ontwikkelen voor Biltse Energiecoöperatie in de toekomst en wat men in de zaal wil waar BENG! naar toe moet.

Afsluiting en receptie

Eenmaal weer terug in de zaal mocht Jessie Bekkers-Van Rooij, directeur-bestuurder van Woonstichting SSW, antwoord geven op vragen uit de zaal. Zij vertelde dat 27% van de woningen in De Bilt in handen is van SSW en daarom een belangrijke speler is om de doelstellingen om De Bilt in 2030 klimaatneutraal te halen. Bart van Gerwen sloot de plenaire bijeenkomst af met een Bilts BENG!-lied! Daarna verplaatste het gezelschap zich naar beneden waar de receptie plaatsvond, met een bubbeltje van Nederlandse bodem.

Lees het Hele verhaal na de foto’s!

Lustrum BENG De Bilt in Het Lichtruim

Ook burgemeester Sjoerd Potters was aanwezig en opende de lustrumbijeenkomst. Hier in gesprek met Reinier van den Berg

Lustrum BENG De Bilt in Het Lichtruim

Reinier van den Berg hield een betoog over de klimaatgevolgen. “Het is vijf over twaalf, zorg dat het vijf vóór twaalf wordt. Het kan!”

Lustrum BENG De Bilt in Het Lichtruim

Boegbeeld van de transitie naar een klimaatneutraal Nederland Marjan Minnesma, vertelde hoe je met behapbare maateregelen die doelstelling eenvoudig kan bereiken

Lustrum BENG De Bilt in Het Lichtruim

De aanwezigen werd gevraagd om in kleine groepen te inventariseren waar BENG! in de toekomst naar toe moet

Lustrum BENG De Bilt in Het Lichtruim

Enkele resultaten werden in de zaal met elkaar gedeeld

Lustrum BENG De Bilt in Het Lichtruim

Jessie Bekkers-Van Rooij, directeur-bestuurder van Woonstichting SSW gaf een toelichting wat de woningcoörporatie doet om in 2030 klimaatneutraal te zijn

Lustrum BENG De Bilt in Het Lichtruim

Bart van Gerwen gaf de op zijn bekende wijze een muzikaal einde aan de plenaire bijeenkomst met een heus BENG!-lied

Lustrum BENG De Bilt in Het Lichtruim

Tijdens de receptie werd nog lang nagepraat over de resultaten van deze jubileumbijeenkomst. Rechts Frank Rigters van Biltstroom

Lustrum BENG De Bilt in Het Lichtruim

Ook Joanne Ronhaar van Biltsheerlijk was een van de gasten

Lustrum BENG De Bilt in Het Lichtruim

Ook de beide Biltse wethouders mileu (Anne Brommersma en Dolf Smolenaers) waren aanwezig op de bijeenkomst en werden ondervraagd over de doelstelling van klimaatneutraal in 2030

Van Schattig naar Schaal 5 jaar BENG!

Energieneutraal De Bilt in 2030:

‘Het is te doen’

De tijd dringt, het jaar 2030 komt rap dichterbij. Reden voor BENG! om vijf jaar na de oprichting stil te staan bij de strategie voor de komende jaren. Het doel van de Biltse energiecoöperatie blijft daarbij onveranderd: een energieneutrale gemeente in 2030. In de praktijk betekent dat huizen optimaal isoleren en duurzame energie zelf opwekken. Hoe pakken we dat aan? Sprekers Reinier van den Berg en Marjan Minnesma inspireerden de deelnemers op 12 september tijdens het lustrumseminar van BENG!. “De Bilt is echt niet de moeilijkste gemeente”, aldus Marjan Minnesma, “het is te doen.”

“BENG! heeft iets heel bijzonders neergezet”, zo opende burgemeester Sjoerd Potters het seminar, de energiediscussie is van het hoofd naar het hart gebracht. Wat de energietransitie betreft is het inmiddels niet meer de vraag moeten we het doen, maar wanneer en op welke schaal. Het is de belangrijkste opdracht voor het college.”

Urgentie

“We zien de wereld opwarmen en het gaat razendsnel.” Voormalig weerman Reinier van den Berg schetste een indrukwekkend beeld van wat Nederland en De Bilt te wachten staat door klimaatopwarming. Vaker zware stortbuien en meer kans op extreme droogteperioden. Naast energie besparen en de omslag naar duurzame energie, vindt hij ook de opvang van CO2van belang: “bossen aanplanten op wereldwijde schaal.” In de stad kunnen groene tuinen juist voor verkoeling zorgen en piekbuien opvangen.

Maatwerk leveren

“Ga door BENG!, het kan als we het willen”, aldus Marjan Minnesma van Urgenda. Zij vertelde over de ervaringen van de duurzaamheidsorganisatie met het energieneutraal maken van woningen. “Een gemiddeld gezin betaalt in 15 jaar 35.000 euro aan energiekosten. Voor dit bedrag maken we de woning energieneutraal waardoor de energierekening naar nul gaat. Dat kan door maatwerk te leveren, niet alles potdicht maken maar isoleren waar dat nodig is. We hebben enorm veel geleerd en die ervaringen delen we graag!”, aldus Minnesma. Ze had ook een praktische tip: “Zorg dat je een aantal reserveketels hebt die je kunt installeren als de CV-ketel het begeeft. Zo krijgen mensen de tijd om na te denken over verwarmen zonder gas.”

Samen optrekken

“Hoe kunnen we verbreden en het gevoel van urgentie versterken?” Volgens Nicole van Overbeek, voorzitter van BENG!, de belangrijkste opgaven voor de komende tijd. “Met onze groep toegewijde vrijwilligers willen we steeds meer de steunpilaren zijn van mensen die in de buurt of in verenigingsverband in actie komen.” Daarnaast heeft BENG! een aantal concrete doelen gesteld voor over vijf jaar: twee grote warmtenetten, 12 collectieve zonnedaken (twee per kern) en de vergunning in voorbereiding voor 5 tot 10 windmolens.

Focus op de jeugd

Ook veel deelnemers omarmen het idee van de ‘ambassadeur in de straat’. Zij hebben in de deelsessies veel suggesties meegegeven, zoals het openstellen van een energieloket voor inwoners. Opmerkelijk is ook dat veel adviezen aan BENG! gericht zijn op de jongere doelgroep. Jongeren kunnen de katalysator zijn voor verandering: “Maak het sprankelend.”Ook de deelnemers zelf zijn heel wat van plan. Binnen enkele jaren van het gas af, nog meer zonnepanelen plaatsen, elektrisch rijden. Het mag duidelijk zijn dat de gemeente binnenkort vele ervaringsdeskundigen rijker is.

De afsluiting was voor Jessie Bekkers-Van Rooij , directeur-bestuurder SSW, die haar plannen uit de doeken mocht doen. Zij kreeg van voorzitter Willem Lageweg de mogelijkheid om de laatste wijze woorden uit te spreken: “Laten we het gewoon doen met de passie die we vandaag voelen, morgen, niet overmorgen.”

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2021 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht