Zonnepanelen WVT in gebruik gesteld

In gebruikname Zonnepanelen WVT Bilthoven

Wethouder Anne Brommersma en directeur WVT Ruud Jansen blij met de zonnepanelen: “Weer een stap naar een energie neutrale gemeenschap!”

Zaterdag was wethouder Anne Brommersma aanwezig voor  de officiële in gebruikstelling van de Zonnepanelen op het gebouw van WVT. Met deze zonnepanelen (en andere duurzame maatregelen) wil WVT een bijdrage leveren aan een ‘Energie Neutrale Gemeenschap’, zoals die door BENG en de gemeente De Bilt wordt nagestreefd.

Bij het onderzoeken van de mogelijkheden heeft WVT in de afgelopen jaren uitgebreid advies gekregen van BENG. In de afgelopen twee jaar zijn alle ramen van het gebouw vervangen door HR++ glas, zijn de muren en de vloeren geïsoleerd. Momenteel  wordt gewerkt aan een computergestuurd centraal verwarmingssysteem waardoor het gasverbruik zal  verminderen.

Bazaar en rommelmarkt

Veel van deze maatregelen zijn en worden  gerealiseerd vanuit de opbrengsten van de Bazaar + rommelmarkt, die elk jaar door WVT wordt georganiseerd.  Afgedankte spullen worden ingeleverd bij WVT en krijgen tijdens de bazaar + rommelmarkt weer een nieuwe bestemming. Met de opbrengst van een drietal bazaars was WVT in staat om 103 zonnepanelen met elk een opbrengst van 327 Wp aan te schaffen, waarmee ze een bijdrage kunnen leveren aan een meer duurzame maatschappij.

Tekst: Henk van de Bunt

Zonnepanelen WVT Bilthoven in gebruik gesteld

Door een druk op de knop startte wethouder Anne Brommersma een door WVT met drone gemaakt filmpje, dat tenslotte inzoomend eindigde met een bovenaanzicht van de ruim honderd geplaatste zonnepanelen.

Zonnepanelen WVT in gebruik gesteld

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2021 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht