Huurrecht wordt ingrijpend veranderd

Insight Advocaten Bilthoven, Mr. Jochem van den Bosch en Mr. Jelle Braak

Insight Advocaten Bilthoven, Mr. Jochem van den Bosch en Mr. Jelle Braak

Het huurrecht wordt per 1 juli aanstaande op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd. Het komt erop neer dat de tijdelijke verhuur van kamers en zelfstandige woonruimte makkelijker wordt en dat de huurbescherming grotendeels op de schop gaat. Nu deze datum met rasse schreden nadert, is het hoog tijd om bij deskundigen te rade te gaan en de gevolgen van deze veranderingen te bespreken. Wij bezoeken Advocatenkantoor Insight Legal in Bilthoven en raken in gesprek met advocaten Jochem van den Bosch en Jelle Braak.

“Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt,” vertelt Jelle. “Het voorstel van minister Blok draagt bij aan een beter passend aanbod van huurwoningen in zowel de sociale- als vrije huursector. De Wet Doorstroming Huurmarkt rust op twee pijlers. Een ‘huursombenadering’ maximeert de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties en de tweede pijler verruimt de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten! Vooral dit laatste is een belangrijke verandering en biedt meer mogelijkheden voor starters op de huurmarkt om sneller iets te kunnen huren, omdat het voor verhuurders makkelijker wordt om huurcontracten af te sluiten voor bepaalde tijd en niet vastzitten aan de huurder voor onbepaalde tijd, zoals dit tot nog toe was als de woonruimte langer dan negen maanden werd bewoond!”

Huurrecht: Tijdelijke huurcontracten voor woonruimte

Jochem: “De meest ingrijpende wijziging is de mogelijkheid om een tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte te sluiten, die automatisch eindigt door het verstrijken van de tijd. Dús zonder dat opzegging nodig is en zónder dat de rechter de reden voor de beëindiging moet toetsen!”

Bij het lezen van de wet komen we er achter dat er wel een verplichting voor de verhuurder is om de huurder tijdig te herinneren aan de einddatum. “Dat moet de verhuurder bovendien schriftelijk doen ‘niet eerder dan 3 maanden en niet later dan 1 maand voor de einddatum’,” vervolgt Jochem. “Doet de verhuurder dat niet dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is wel een belangrijk aspect in de nieuwe huurwet om goed in de gaten te houden!”

Maximale duur van de tijdelijke huurovereenkomst

“Aan de huurovereenkomst zijn wel maxima verbonden,” Vervolgt Jochem. “Voor een zelfstandige woonruimte is dit twee jaar of korter en voor een onzelfstandige woonruimte is dit 5 jaar of korter. Uitdrukkelijk is in de nieuwe wet opgenomen dat de huurder de tijdelijke huurovereenkomst tussentijds kan opzeggen tegen een voor de betaling van de huurprijs overeengekomen dag. Anders zou de huurder de hele huurovereenkomst moeten uitzitten, terwijl hij aan het einde van de overeengekomen periode tijdig op zoek moet naar andere woonruimte. Indien de huur niet eindigt, is een verlenging van de huurovereenkomst voor nog een bepaalde tijd niet toegestaan. De huurovereenkomst wordt na het verstrijken van de overeengekomen duur voortgezet voor onbepaalde tijd”.

“De genoemde wijzigingen in het huurrecht gaan in per 1 juli 2016,” aldus Jelle. “Naast dit, kent de nieuwe wet nog veranderingen met betrekking tot de huurverhoging, de toetsing van de aanvangshuur en een uitbreiding van de gevallen, waarin kan worden opgezegd wegens dringend eigen gebruik”. De wet bevat een overgangsbepaling, die inhoudt dat de nieuwe regels niet gelden voor bestaande huurovereenkomsten

Mocht u vragen hebben over deze nieuwe wet en wat dit concreet betekent voor (nieuwe) huurders en voor verhuurders, neem dan contact op met:

Insight Legal Advocaten

Rembrandtlaan 31, 3723 BG Bilthoven

Telefoon 030 228 70 85, of via de mail info@insightlegal.nl

www.insightlegal.nl

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2021 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht

Geen reacties

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.