Nieuwe coalitie aan de slag

Kandidaat Wethouder Beter De Bilt Ebbe Rost Van Tonningen

Kandidaat Wethouder Beter De Bilt Ebbe Rost Van Tonningen van de nieuwe coalitie

Gisteren maandag 31 oktober bekrachtigde de nieuwe coalitie van de gemeente De Bilt haar samenwerking. Sinds het vertrek van voormalig wethouder Jolanda van Hulst (VVD) hebben D66, CDA en GroenLinks, na een eerste verkenning van de mogelijkheden, intensieve en constructieve gesprekken gevoerd met Beter De Bilt. De nieuwe coalitiepartner draagt de heer Ebbe Rost van Tonningen voor als kandidaat-wethouder. De gemeenteraad zal zich in zijn komende vergadering van 3 november beraden over de voordracht.

De coalitiepartijen blijven hun schouders zetten onder het in 2014 opgestelde coalitieakkoord ‘Oog voor elkaar, oog voor de toekomst’. In een addendum hebben zij enkele aanvullende afspraken vastgelegd. Zo committeren de coalitiepartijen zich aan de huisvesting van het door het Rijk vastgestelde aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning en houden zij vast aan het door de gemeenteraad vastgestelde financiële kader voor een nieuw te bouwen zwembad.

Aanstaande donderdag 3 november zal de gemeenteraad zich over de voordracht van de heer Rost van Tonningen buigen en stemmen over zijn kandidaatstelling. Indien dit tot een benoeming leidt, is de heer Rost van Tonningen per direct wethouder. Pim van de Veerdonk zal dan de plaats van Ebbe Rost van Tonningen overnemen als fractievoorzitter.

Coalitieakkoord: addendum 31-10-2016

De fractie van Beter De Bilt onderschrijft het in 2014 opgestelde coalitieakkoord “Oog voor elkaar, Oog voor de toekomst” en treedt daarmee toe tot de nieuw gevormde coalitie van gemeente De Bilt, bestaande uit D66, Beter De Bilt, CDA en GroenLinks. De tijd heeft intussen niet stil gestaan. “Wij hebben daarom enkele beleidsvoornemens die hebben geleid tot nieuwe afspraken:

Het is onze ambitie om de realisatiekracht van het college te vergroten. Naast de versterking van het team denken wij daarbij aan het stellen van concrete doelen binnen een werkprogramma en het stroomlijnen van het besluitvormingsproces. Onze blijvende aandacht gaat uit naar het betrekken van burgers binnen een open bestuurscultuur. De komst van een raadsbrede strategische agenda zien wij als een versterking van de kaderstellende rol van de gemeenteraad.”

“Wij committeren ons aan het door het Rijk vastgestelde quotum van statushouders die in onze gemeente dienen te worden gehuisvest en spreken de ambitie uit om conform 
raadsbesluit voor deze doelgroep in combinatie met starters en urgent woningzoekenden tijdelijke en permanente woningen te realiseren. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat huisvesting van statushouders bredere beleidsimplicaties heeft dan huisvesting alleen. Wij gaan daarom voortvarend aan de slag met een totaalaanpak samen met de inwoners van De Bilt en maatschappelijke partners.”

“Wij houden vast aan het door de raad in juni 2015 vastgestelde financiële kader voor een nieuw te bouwen zwembad. Wel wordt onderzocht of dat financiële kader door de prijsontwikkelingen in de markt actualisatie behoeft.”

Ondertekend

Ondertekend door Dolf Smolenaers, namens D66;
 Ebbe Rost van Tonningen, namens Beter De Bilt;
 Werner de Groot, namens het CDA en
 Anne de Boer, namens GroenLinks.

Kandidaat Wethouder Beter De Bilt Ebbe Rost Van Tonningen

Dolf Smolenaers vertelde over de vorming van een nieuwe coalitie

Kandidaat Wethouder Beter De Bilt Ebbe Rost Van Tonningen

Kandidaat Wethouder Beter De Bilt Ebbe Rost van Tonningen ondertekent het addendum van het coalitieakkoord

Kandidaat Wethouder Beter De Bilt Ebbe Rost Van Tonningen

Pim van de Veerdonk zal na de benoeming van de nieuwe wethouder de plaats als fractievoorzitter Beter De Bilt van Ebbe Rost van Tonningen overnemen

Kandidaat Wethouder Beter De Bilt Ebbe Rost Van Tonningen

Kandidaat Wethouder Beter De Bilt Ebbe Rost Van Tonningen van de nieuwe coalitie

Kandidaat Wethouder Beter De Bilt Ebbe Rost Van Tonningen

Er werd nog lang nagepraat door coalitie- en oppositiepartijden

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2021 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht

Geen reacties

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.