Wijkavond De Leyen druk bezocht

Wijkavond De Leyen

Een overvolle zaal meet bewoners uit De Leyen

In een volle recreatiezaal van de Bremhorst waren veel Leyenaren gekomen om de Wijkavond bij te wonen. Het was een vol programma met diverse presentaties. De avond werd geopend door de voorzitter van Wijkraad De Leyen Hanneke Brosi, waarna de officiële aftrap werd gegeven door wethouder Hans Mieras, die vertelde dat de gemeente vanaf 1 januari 2018 gebiedsgericht gaat werken in plaats van onderwerpgericht.

Gescheiden plastic inzamelen

Laurens van Buuren van gemeente De Bilt gaf vervolgens een toelichting op het gescheiden inzamelen van plastic: “De afgelopen weken is er in de media veel aandacht geweest voor een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) over de inzameling van plastic, metaal verpakkingen en drinkpakken (PMD). Uit de berichten kan het beeld ontstaan dat plastic scheiden geen zin heeft. Dat is niet terecht. Goed afval scheiden wordt al tientallen jaren door de overheid gestimuleerd en leidt tot bewezen milieuwinst. De gemeente De Bilt gaat dus door met het afvalinzamelingsplan,” was in het kort zijn mededeling. Verder vertelde hij hoe het uitrollen van de containers zou plaatsvinden.

Wijkagent Floris Moons

Daarna was het de beurt aan wijkagent Floris Moons, die ons bijpraatte op divers gebied van bijvoorbeeld overlast door hangjongeren en wat hier aan te doen. Hij kwam met een aantal praktische tips over wat je zelf kan doen samen met de buurt en buren en wanneer je de Politie er bij kan betrekken. Er waren veel vragen uit de zaal over veiligheid in het algemeen en verkeersveiligheid. Verder meldde Moons dat het aantal inbraken in de wijk nog steeds daalt. Ook het ‘snoeplaantje’ kwam voorbij en de overlast door zwerfvuil en wat hieraan wordt gedaan.

(Zorg)appartmentencomplex De Leyen Zuid

Daarna vertelde Woonstichting SSW over de vorderingen omtrent de nieuwbouw van De Leyen Zuid. Inmiddels is het heien beëindigd (de zaal slaakte een diepe zucht) en dat de vloer ligt. Het gebouw krijgt geen gasaansluiting. De verwarming wordt verzorgd door een warmtepomp er kan alleen elektrisch worden gekookt en de warmwatervoorziening zal ook door stroom worden verzorgd.

Hartslag.nl

Jan Maurits de Beij vertelde over het plan Hartslag.nl. Een initiatief om mensen met een reanimatiediploma in kaart te brengen in de buurt. Bij een hartstilstand kunnen deze deskundigen op een snelle en adequate manier worden opgeroepen en zijn dan snel ter plaatse om de reanimatie te starten. Hiermee hoop de stichting dat er sneller met reanimeren kan worden begonnen en in de eerste zes belangrijke minuten al iemand aanwezig is om met reanimeren te beginnen nog voor dat de ambulance, brandweer of politie aanwezig is. Hij vertelde ook dat een hartstilstand thuis het vaakst voorkomt wel in 68% van de gevallen. Het is daarom juist belangrijk om de hulp om de hoek te hebben. Ook brengt de stichting de bruikbare AED-apparaten in beeld. Bovendien gaat PLUS Bilthoven een AED plaatsen die ook buiten openingstijden beschikbaar is voor hulpverleners!

Verkeersregulatieplan De Leyen

Rob Ogink, verkeersdeskundige, vertelde over het proces wat moet leiden tot een nieuw verkeersregulatieplan. In een werkgroep onder zijn leiding praten deskundigen, gemeente, politie en buurtbewoners over diverse mogelijkheden. Op dit moment zijn er 15 varianten op tafel gelegd die in de komende periode zullen worden geëvalueerd en moet leiden tot één plan dat aan het college en de gemeenteraad van De Bilt wordt aangeboden. Ook dit onderwerp riep veel vragen op. Vooral waarom er nog steeds eenrichtingverkeer is ingesteld nu de onderdoorgang Leyenseweg is geopend. Ogink vertelde dat er momenteel tellingen plaatsvinden en die ook worden meegenomen in het vaststellen van een nieuw plan.

Zendmast T-Mobile

Daarna was het woord aan een verontruste buurtbewoner die namens een aantal buurtbewoners sprak. Het ging om het plaatsen van een antennemast van T-Mobile van 30 meter hoog midden in de woonwijk. Hij meldde dat nut en noodzaak van een dergelijke mast volledig ontbreekt en de buurt zal dan ook bezwaar maken tegen de plaatsing.

De avond werd traditiegetrouw afgesloten met een drankje. Gert Smit van PLUS Bilthoven bood dit aan de bewoners aan.

Wijkavond De Leyen

Laurens van Buuren gemeente De Bilt aan het woord over het gescheiden inzamelen van plastic etc. het zogenaamde PMD

Wijkavond De Leyen

Veel vragen uit de zaal

Wijkavond De Leyen

Wijagent De Leyen Floris Moons

Wijkavond De Leyen

Opnieuw veel vragen

Wijkavond De Leyen

Jan Maurits de Beij van Hartslag.nl

Wijkavond De Leyen

Een uiteenzetting over het SSW-project De Leyen Zuid

Wijkavond De Leyen

Hanneke Brosi hield de microfoon stevig in handen

Wijkavond De Leyen

Rob Ogink, verkeersdeskundige, vertelt over de vorderingen rondom het verkeersregulatieplan De Leyen

Wijkavond De Leyen

De Wijkraad nam afscheid van Gerard Kosterman. Hij kreeg een prachtig beeld als herinnering. Gerard Kosterman was 10 jaar lang de wijkcontactambtenaar, die vanwege de omvorming van wijk- en dorpsgericht werken naar gebiedsgericht werken zijn functie zag verdwijnen.

Wijkavond De Leyen

Ook wethouder Ebbe Rost van Tonningen was aanwezig

Wijkavond De Leyen

Ook gemeenteraadsleden van diverse partijen waren aanwezig. Christiaan van Nispen van VVD De Bilt  in gesprek met een bewoner

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2021 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht