SP De Bilt start campagne 2018 bij Zwembad Brandenburg

SP De Bilt: Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2018

SP De Bilt kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op een koude zondagmorgen verzamelden de bestuursleden en enkele andere actieve SP-leden die op de kieslijst staan zich voor Zwembad Brandenburg. Dat is geen toeval. De SP heeft zich gedurende de hele loop van het project zwembad Brandenburg al ingezet voor een zwembad waar alle gebruikers en doelgroepen iets aan hebben. Menno Boer: “We zullen dat dan ook blijven doen, evenals voor andere zaken die ons na aan het hart ‘gebrand’ liggen”.

Foto

Op de foto van links naar rechts SP-Leden van de kieslijst De Bilt: Pieter de Wit, Jacqueline de Wit-van Haperen, Aleksandra Leijenhorst, Mischa van der Heijden, Menno Boer (lijsttrekker en in Provinciale Staten), Marisca van der Burgh, Annemarie Mineur (Europarlement Brussel), Gaby Puhlmann, Frans de Ruiter en Willem van Rhenen.

Zoals voor de Zorg in onze gemeente. We willen dat het zorggeld binnen onze gemeente daadwerkelijk daarvoor wordt ingezet. Vorig jaar heeft de SP inwoners met succes ondersteund bij hun juridische procedure om een gekorte WMO voorziening terug te brengen tot een acceptabel peil. Maar ook wonen zien we als een mensenrecht, we staan op minimaal 30% aan sociale woningbouw in elk groot bouwplan. Meer woongelegenheid voor alleenstaanden, dus voortaan veel gevarieerder bouwen. Wij zullen ook de SSW aansporen om veel meer sociale en toegankelijke woningen te bouwen.

Wat we ook zien is de noodzaak om ons in te spannen om ieder kind gelijkwaardige onderwijskansen te bieden in onze gemeente, ook degenen die beperkt zijn of speciale problematiek hebben. Het verschil tussen “rijke” en “arme” scholen moet worden verminderd. Wij willen dat elk kind naar school kan met de juiste hulpmiddelen. Het is treurig dat er nog maar één openbare school in De Bilt bestaat. Dat kan en zal de SP nooit accepteren.

Waar naar toe

Waar we naartoe willen zijn tevens veilige openbare voorzieningen voor minder validen en mensen met een beperking zodat iedereen zoveel mogelijk kan meedoen. Dus ook voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van het openbaar vervoer. Goede, veilige fietspaden, tijdig en grondig groenonderhoud. Openbare toiletten die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Terugdringen van het zwerfvuil en bestrijden van de steeds weer terugkerende rattenplaag.

Wat ons opvalt is dat de belangen van het MKB vaak over het hoofd worden gezien. We zetten graag in op meer ontwikkelingsmogelijkheden voor het MKB . Juist de kleine bedrijven bevinden zich tussen de mensen en zorgen voor levendigheid in de buurt en voor werkgelegenheid. Wetten en regels horen het MKB te helpen en niet in de weg zitten!

Meer en uitgebreidere punten kunt u lezen in ons volledige verkiezingsprogramma op de website.

Reacties kunt u sturen naar: debilt@sp.nl met als onderwerp: “Verkiezingen”. Meldingen over zorgen ivm zorg, wonen, ratten, verkeer, jeugd of andere zaken waar wij ons sterk voor kunnen maken bel met onze meldlijn: 06 104 75 914 of stuur een email: meldlijndebilt@sp.nl.

SP De Bilt start campagne 2018 bij Zwembad Brandenburg

Benieuwd of SP De Bilt uw partij is? KLIK dan hier voor het Kieskompas De Bilt

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2021 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht