Eerste paal Islamitisch Cultureel Centrum Bilthoven

Eerste paal Islamitisch Centrum Bilthoven

Gezamenlijk met wethouder Anne Brommersma werd symbolisch de eerste paal geslagen van het Islamitisch Cultureel Centrum

Vorige week woensdag is de eerste paal geslagen van het Islamitisch Cultureel Centrum aan de Noorderkroon in Bilthoven. Wethouder Anne Brommersma en het bestuur van de Vereniging De Marokkaanse Islamitische Gemeenschap in De Bilt-Bilthoven sloegen de eerste paal.

De vereniging is al ruim 30 jaar gevestigd aan de Troelstraweg in De Bilt, maar groeit op die locatie uit haar jasje en heeft al sinds 2008 de wens om een nieuw centrum te bouwen. Ongeveer 95 gezinnen zijn lid van de vereniging. De gemeenteraad besloot in 2009 dat nieuwbouw mogelijk is aan de Noorderkroon.

Goede samenwerking

Precies 2 jaar geleden ondertekenden wethouder Hans Mieras en het bestuur van de Vereniging Marokkaans Islamitische Gemeenschap de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van het Islamitisch Cultureel Centrum. Wethouder Hans Mieras: “Het is fijn om te merken hoe de vereniging zich inzet om er ook op deze nieuwe locatie in Bilthoven een succes van te maken, samen met de gemeente en de buurt.”

Sociale rol in de wijk

Het wordt een modern islamitisch centrum dat een sociale rol wil vervullen in de wijk. Naast de gebedsruimte, biedt het gebouw ook ruimte voor huiswerkbegeleiding, taalles voor kinderen, cursussen voor vrouwen en een bibliotheek. Er is gekozen voor een compact en bakstenen gebouw dat lager is dan het naastgelegen woongebouw.

Iedereen is welkom

Naar verwachting wordt het Islamitisch Cultureel Centrum halverwege volgend jaar opgeleverd. Voorzitter Boutahar: “Na de opening is iedereen die een rondleiding wil krijgen, van harte welkom in het Islamitisch Cultureel Centrum.”

Meer informatie

Op de websites van de Vereniging De Marokkaanse Islamitische Gemeenschap in De Bilt-Bilthoven en van de gemeente De Bilt is meer informatie over het Islamitisch Cultureel Centrum te vinden. Zie hiervoor www.moskeearrahman.nl of www.debilt.nl/islamitisch-centrum.

Eerste paal Islamitisch Centrum Bilthoven

Bij aanvang van de ceremonie waren er een paar korte toespraken

Eerste paal Islamitisch Centrum Bilthoven

Gevolgd door een gebed door de imam

Eerste paal Islamitisch Centrum Bilthoven

Ook wethouder Anne Brommersma richtte het woord tot de aanwezigen, die ondanks de felle kou in grote getale naar dit bijzondere moment waren toegekomen

Eerste paal Islamitisch Cultureel Centrum Bilthoven

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2021 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht