Pact van Ruigenhoek impuls voor ontwikkeling Nieuwe Hollandse Waterlinie

Pact van Ruigenhoek Nieuwe Hollandse Waterlinie

Veertien partijen ondertekenden het Pact van Ruigenhoek tijdens een officieel moment op de naamgever van het pact: Fort Ruigenhoek

De komende jaren gaan publieke en private partijen in Utrecht intensiever samenwerken aan de bescherming, ontwikkeling en bekendheid van het grootste Rijksmonument van Nederland: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 14 partijen (waaronder de gemeente De Bilt) bundelen hun krachten om het erfgoed maatschappelijk te benutten, op de kaart te zetten en haar toegankelijk te maken voor een (inter)nationaal publiek. De ambities van de partners zijn vastgelegd in het ‘Pact van Ruigenhoek’, dat 15 november werd ondertekend en regionaal een impuls geeft aan ontwikkelingen op de forten en activiteit in het linielandschap.

De ondertekenaars van het Pact van Ruigenhoek onderschrijven het met trots: De Nieuwe Hollandse Waterlinie is onlosmakelijk verbonden met het DNA van Nederland en is uniek in de wereld. Ooit was de NHW een verdedigingslinie, nu vormt zij een waardevol natuurrijk landschap vol mysterieuze forten en waterwerken, dat het bijzondere verhaal vertelt van de samenwerking tussen Nederland en het water. Dit unieke cultureel erfgoed én het betekenisvol landschap verdienen het behouden te worden voor toekomstige generaties, toegankelijk en bekend te zijn voor een breed publiek. Dat vraagt om een nauwe regionale samenwerking met ondernemers, vrijwilligers en andere maatschappelijke partners, waarin ruimte is voor experiment en synergie kan ontstaan.

Ondertekening Pact van Ruigenhoek Nieuwe Hollandse Waterlienie

Wethouder Madeleine Bakker-Smit ondertekende het document namens de gemeente De Bilt

“We zijn er trots op deel uit te maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie,” aldus wethouder Madeleine Bakker-Smit, die het pact tekende namens de gemeente De Bilt. “En het is een grote eer dat het binnen onze gemeentegrenzen gelegen Fort Ruigenhoek, aan de rand van Groenekan, de naamgever mag zijn van de samenwerking tussen de Utrechtse partners.”

Nieuwe impuls

In het Pact van Ruigenhoek zijn de ambities van regionaal samenwerkende partijen beschreven voor de komende 5 jaar. Jaarlijks wordt een Regionaal Actieprogramma opgesteld waarin staat aangegeven welke kansrijke initiatieven de ondertekenaars samen met maatschappelijke partners gaan ontplooien. De ondertekenaars van het pact stellen zich ten doel om:

  • Het bijzondere verhaal van de NHW uit te dragen bij een (inter)nationaal publiek
  • Waterelementen in het landschap zichtbaar te maken en de rol van het water in de geschiedenis zichtbaar te maken
  • De uitzonderlijke waarden van het erfgoed te beschermen en aantasting daarvan tegen te gaan
  • Het linielandschap toegankelijker te maken met o.a. wandel- en fietsroutes en door deze bekend te maken
  • Bezoek aan de linie te stimuleren en (vrijetijd)bestedingen te verhogen
  • Forten en linielandschap in toenemende mate zelfvoorzienend te maken, door toevoeging van functies en duurzaam beheer, onderhoud en energiegebruik

Het pact werd ondertekend door: gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, De Bilt, Bunnik, Utrecht, Nieuwegein, Houten, Vianen, Wijk bij Duurstede, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek en Provincie Utrecht.

Kansen benutten

Landelijk wordt samengewerkt aan een UNESCO-werelderfgoed status voor de NHW en een verbinding met de Stelling van Amsterdam. Op en rond de forten van de NHW zijn de afgelopen jaren door publiek-private samenwerking al uiteenlopende recreatieve voorzieningen gerealiseerd, waaronder het Waterliniemuseum (dat diverse prijzen won), fiets- en wandelroutes, horeca, overnachtingsmogelijkheden en educatieve activiteiten. Er zijn echter nog volop kansen om te benutten rond maatschappelijke vraagstukken als verstedelijking, recreatieve druk, bereikbaarheid, verduurzaming, natuurbeheer en waterberging/klimaatadaptatie.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een verdedigingslinie in midden Nederland die is
aangelegd tussen 1815 en 1940 en die loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Linie
bestaat uit 50 forten en zes vestingsteden en wordt verbonden door ruim duizend
militaire en waterbouwkundige objecten. De NHW is een Nationaal Landschap, aangewezen als grootste Rijksmonument van Nederland en staat op de voorlopige lijst van UNESCO Werelderfgoed.

Meer informatie

Ontwikkelingen rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn te volgen op: www.hollandsewaterlinie.nl

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2021 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht