Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt in het teken van ont-moeten

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

“Laten we een toost uitbrengen op al onze wensen voor een enerverend 2018!”

Gisterenavond hield de gemeente De Bilt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Burgemeester Sjoerd Potters sprak ook zijn nieuwjaarsrede uit. De burgemeester begon met een kwinkslag en citeerde een tekst die mogelijk in een speech van 2023 zou passen….. Gelukkig was het 2018!

Ont-moeten

De burgemeester vind in de verbinding met elkaar ont-moeten heel belangrijk. In plaats van moeten, naar willen. Hij gunde eenieder meer willen en minder moeten in het nieuwe jaar. De integrale speech van de burgemeester staat onderaan dit bericht.

Een doorsnee van de samenleving

Het was in de Mathilde zaal heel druk. Velen waren aanwezig uit het gehele maatschappelijke veld. Van inwoner tot sportvereniging en van politie tot buurtverenigingen.

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

Alle bezoekers aan de Nieuwjaarsreceptie kregen een warm ontvangst door de Sparks of Joy uit Westbroek

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

De aanvang van de nieuwjaarsrede had een opvallende kwinkslag

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

De aanwezigen luisterden aandachtig naar de burgemeester

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

Politieke ontmoetingen uit heden en verleden

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

Ook dit jaar weer verzorgde een delegatie van de Brandweerharmonie Bilthoven de muzikale omlijsting

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

Ella Prins en Benedikte Bos in ‘burenoverleg’

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

RTV De Bilt verzorgde een reportage van het gebeuren. Hier werd de nieuwe lijsttrekker van VVD De Bilt Fred van Lemmen ondervraagd

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

Ook Maartensdijk was present met onder andere Ben Hak en Boukje Andringa

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

Het was vooral ook gezellig. Bart van de Kerkhof en Ronald van Leeuwen

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

Otto en Enny Doornenbal in gesprek

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

Wethouder Hans Mieras, Marieke van Nimwegen en Piet Nieuwendijk

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

Peter van Eijken, Peter van der Horst, Benedikte Bos en Jelle Braak

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

Biltsche Courant Els van Stratum en Ellis Kon

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2018

René van Pelt in gesprek met Annemiek Bovée

Speech burgemeester Potters Nieuwjaarsreceptie Gemeente De Bilt Donderdag 4 januari 2018

RTV De Bilt maakte een video-reportage van de Nieuwjaarsreceptie die is hier te vinden.

Beste Biltenaren,

Wat ben ik blij dat er zo veel mensen naar deze nieuwjaarsreceptie zijn gekomen!
Ik maakte me enigszins zorgen over de bereikbaarheid van Jagtlust. Vandaag mogen zoals u weet alleen auto’s met een even nummerbord de weg op.

Deze maatregel hebben we per 1 januari moeten nemen nu de hoeveelheid fijnstof in onze atmosfeer de leefbaarheid in De Bilt ernstig bedreigt. De verbreding van de A27 naar 10 banen was achteraf bezien toch een slecht idee. Dit besluit was, zoals u weet, genomen omdat de regio Utrecht in tegenstelling tot de andere stedelijke regio’s, nog steeds niet is aangesloten op het onlangs door de minister-president geopende hyperloop-randstadtraject. Er zijn in de komende jaren echter veel meer maatregelen nodig om van De Bilt weer een groene en leefbare gemeente te maken.

Geachte aanwezigen, dit zou zomaar het begin kunnen zijn van de nieuwjaarstoespraak van 2023. Gelukkig is het ‘pas’ 2018. Ik ben meer van vooruitkijken dan van terugkijken, maar laten we in het hier en nu beginnen! Dit jaar heb ik alle veteranen en alle mensen met een Koninklijke onderscheiding, persoonlijk uitgenodigd voor deze nieuwjaarsreceptie. Zij zijn de ambassadeurs van persoonlijke verhalen. Zij zijn zich bewust van de wederkerigheid in onze samenleving. Zij hebben offers gebracht en daarmee een wezenlijke bijdrage geleverd aan het welzijn van onze medeburgers. Vanaf dit jaar nodig ik hen persoonlijk uit voor deze nieuwjaarsreceptie

Persoonlijke verhalen vind ik belangrijk. Ik vertrouw in de kracht ervan. Een persoonlijk verhaal is gebaseerd op een persoonlijke ervaring en leidt tot zingeving. De filosoof Ype de Boer maakt een onderscheid tussen belevenissen en ervaringen. Hij stelt dat we door onze afhankelijkheid van social media verdrinken in belevenissen en niet meer toekomen aan echte ervaringen. Laat staan aan zingeving. Alle mensen in De Bilt hebben een persoonlijk verhaal. Een verhaal dat voortkomt uit hun ervaringen en bovenal authentiek is. Een verhaal dat zin geeft aan hun eigen leven of aan hun bedrijf.

Deze persoonlijke verhalen heb ik in de afgelopen tijd willen horen. Gelukkig kreeg ik veel reacties op mijn vraag of ik een kop koffie mocht komen drinken. In het afgelopen half jaar heb ik veel bezoeken afgelegd, zowel bij bedrijven als bij inwoners thuis. Ik doe een greep.
Ik was bij het familiebedrijf Georg in de Mauer dat al decennialang orthopedische schoenen maakt. Een indrukwekkend bedrijf waar vakmanschap en kwaliteit al jaren samen gaan. Elke schoen telt, omdat achter elke schoen een persoonlijk verhaal zit van iemand die graag zo volwaardig mogelijk mee wil doen in de samenleving.

Ik ben ook bij vluchtelingenwerk op bezoek geweest. Met de bevlogen vrijwilligers heb ik mooie gesprekken gevoerd over hun motivatie en drijfveren.
Bij Perron Peet in Hollandse Rading zag ik hoe de eigenaren hun droom van een koffiezaak,
op een unieke plek hebben gerealiseerd. Overigens heb ik in Hollande Rading ook nog een mooie fietstocht gemaakt samen met de inwoners.

Zo ben ik op meer bijzondere plekken geweest en heb ik hele bevlogen mensen mogen ontmoeten. Zonder volledig te kunnen zijn noem ik ook MK Ski-service, TOPs’ Edelgebak en MultiPilotSimulations. Een van de leukste bezoeken was toch wel de rondleiding door het Oude dorp van de Bilt die de tienjarige Ruben Godefroy voor mij had georganiseerd.

Dank jullie allen voor dit warme ontvangst.

Dit mooie ambt wil ik alleen vervullen in verbinding met mijn medeburgers. Ik zou het niet anders kunnen. Daarom wil ik vandaag op deze verhalen terugkijken. Maar ook wil ik vooruitkijken …
én verder dan alleen het komende jaar. In deze gemeente zijn prachtige bedrijven en ondernemingen,

klein en groot, zichtbaar en minder zichtbaar. Bedrijven waarmee het over het algemeen heel goed gaat. Daarin schuilt een gevaar. Te veel comfort kan ons in slaap sussen. Meer verbeelding, lef tonen en competitief zijn leidt ertoe dat we een sterke regio blijven.

Wiebe Draaijer waarschuwde ons onlangs in de Paushuizelezing, die jaarlijks door de Provincie Utrecht wordt georganiseerd. Als regio Utrecht moeten we gaan voor meer dan 100 procent ambitie en moeten we de lat juist iets te hoog leggen. We weten immers dat we regelmatig een compromis moeten sluiten waardoor we minder of minder snel kunnen realiseren wat we willen.

Leggen we de lat te laag en gaan we alleen voor wat nu haalbaar is dan streven andere regio’s ons voorbij. Zeker waar het gaat over duurzaamheid moeten we zo snel mogelijk nummer 1 van Nederland worden. Hier liggen voor ons grote kansen! Het is nodig dat bedrijfsleven overheden en kennisinstellingen de handen ineenslaan om deze ambitie waar te kunnen maken.

Gelukkig zijn we op de goede weg. We formuleren gemeenschappelijke ambities nu nog de gezamenlijke realisatie.
De gemeente kan in dat netwerk een motor zijn voor innovatie en economische ontwikkeling. In mijn visie zijn we in 2023 echt gegroeid en als regio sterker geworden.

We kijken ook vooruit naar een jaar waarin het politieke landschap in de gemeente waarschijnlijk gaat veranderen. In maart gaan we naar de stembus. De Bilt zie ik als Nederland in het klein al hebben we een heel andere verhouding tussen land en water. Dat zal niet snel veranderen. De verhouding tussen de partijen kan wel gaan veranderen, zoals dat in het afgelopen jaar in de Tweede Kamer ook gebeurd is. Wat mij bezighoudt bij de komende verkiezingen, is waarop we kunnen vertrouwen in 2018. Woorden als ‘nepnieuws’ en ‘alternatieve feiten’ duiken steeds meer op in de media. De Volkskrant onderzocht wat nepnieuws met ons doet. Dertig procent van de ondervraagden twijfelt aan de waarheid van het nieuws. Tachtig procent ziet nepnieuws als een bedreiging van onze democratie en rechtsstaat. Daarom vertrouw ik op de kracht van het persoonlijke verhaal. Het maakt ons authentiek én bovenal geloofwaardig. In elk geval zal er in het komende jaar een andere dynamiek ontstaan. Een nieuwe gemeenteraad. En er komt mogelijk een nieuw college.

De gemeenteraad is het afgelopen jaar hoffelijker met elkaar omgegaan. Daarin hebben we een voorbeeldfunctie. Daar ben ik oprecht blij mee. Zeker nu de verhouding tussen de lokale overheid en de burger aan het veranderen is. De landelijke overheid trekt zich steeds meer terug. Dat vraagt dat we als gemeente steeds meer in directe verbinding staan met onze inwoners.
In De Bilt hebben we veel actieve burgers een deel daarvan is hier vanavond ook aanwezig.
Binnen de gemeentelijke organisatie blijven we in ontwikkeling om nog beter op de veranderingen in de samenleving in te kunnen spelen. Mijn medewerkers ken ik als functionarissen die hun werk doen in verbinding met alle inwoners van deze gemeente. Ook voor het college en de gemeenteraad zal verbinding cruciaal zijn.

Een belangrijk element daarvan vind ik ont-moeten. Ontmoeten, niet alleen in de betekenis van tegenkomen of kennismaken, al vind ik persoonlijk contact – ik zeg het nogmaals – heel belangrijk. Met ont-moeten bedoel ik ook willen in plaats van moeten.
Ik gun eenieder meer willen en minder moeten in het nieuwe jaar

De vluchtigheid van social media en de snelle reacties staan de ware verhalen en ervaringen in de weg.
Ik gun eenieder meer echte ervaringen en zingeving

Er is geen weg terug. Er is wel ruimte voor bewustwording. Ik gun iedereen meer ruimte voor bewustwording

Voor we het glas heffen op het nieuwe jaar kijk ik nog even terug op de jaarwisseling. Veiligheid blijft immers een belangrijke rol voor de gemeente. Deze is mede door u, maar zeker ook door de inzet van alle hulpdiensten, rustig verlopen. Zelf ben ik Nieuwjaarsnacht met de politie op surveillance geweest. Een mooie en leerzame ervaring. Ik wil alle betrokkenen hartelijk bedanken!

Dames en heren, ik rond af. Wim Kan zei het al “voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst betreft.” Ik wil daarom niet voorspellen. Ik wil drie wensen uitspreken voor het nieuwe jaar.

Als eerste mijn wens dat de nieuwe gemeenteraad een goede afspiegeling vormt van de samenleving in deze gemeente.
Als tweede mijn wens dat het nieuwe college verder bouwt aan een regio die economisch groeit en steeds duurzamer wordt.

En tenslotte mijn wens dat we blijven vertrouwen op de kracht van verbinding! Laten we een toost uitbrengen op al onze wensen voor een enerverend 2018!

 

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2020 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht