Huurdersvereniging Woonspraak geeft huurders een stem!

Woonspraak ALV Huurdersvereniging De Bilt

Naast de contacten met Woonstichitng SSW, onderhout Woonspraak ook contacten met de gemeente De Bilt

Onlangs hield Bewonersvereniging Woonspraak haar ALV. Voorzitter Ruud van Zwol opende de vergadering en legde nog maar eens uit wat Woonspraak allemaal doet voor álle 5.000 huurders. Het belang van een vereniging als deze is heel belangrijk. Zij zijn de spreekbuis naar Woonstichting SSW en de gemeente De Bilt. Woonspraak zou dan ook graag willen groeien in ledenaantal! “Voor het bedrag hoef je het niet te laten”, vertelt Van Zwol. “Voor 6 euro per jaar ben je lid, bovendien is het eerste jaar gratis en word je lidmaatschap betaald door SSW”.

Ondanks het mooie weer was de opkomst meer dan voldoende. In een van de ruime zalen van de WVT vond de 2018-editie van de Algemene Ledenvergadering plaats. Het was een energieke avond waar veel informatie werd gedeeld met de leden en de leden op hun beurt met de huurdersvereniging. Naast het bestuur waren ook vertegenwoordigers aanwezig van Woonstichting SSW (commissaris Trudy Prins en wijkbeheerder Hassan Toutouh) en de gemeente werd vertegenwoordigd door wethouder Ebbe Rost Van Tonningen en gebiedsmakelaar Caro Hollebeek.

Woonspraak ALV Huurdersvereniging De Bilt

De zaal was goed gevuld met Woonspraak-leden en belangstellenden

Woonspraak ALV Huurdersvereniging De Bilt

SSW-commissaris Trudy Prins gaf toelichting op diverse zaken vanuit de SSW

Woonspraak ALV Huurdersvereniging De Bilt

Het verslag van de Kascommissie werd gedaan door Otto Oussoren, die naast het controleren van de rekeningen en de balans, een aantal zeer nuttige aanbevelingen had voor het bestuur van Woonspraak, waaronder een actieplan voor de verjonging van het ledenbestand

Woonspraak ALV Huurdersvereniging De Bilt

Rini van der Grient werd door de ALV aangesteld als nieuw bestuurslid. Zij stelde zich eerst even voor

Woonspraak ALV Huurdersvereniging De Bilt

Een van de taken van Woonspraak is contact te houden met de gemeente De Bilt. Voorzitter Ruud van Zwol in gesprek met wethouder Ebbe Rost van Tonningen (links)

Woonspraak ALV Huurdersvereniging De Bilt

Caro Hollebeek van de gemeente De Bilt vertelt over de gebiedsmakelaars

Woonspraak ALV Huurdersvereniging De Bilt

Sanne van der Zee (bestuurslid Woonspraak) geeft aan dat Hassan Toutouh (wijkbeheerder SSW) aanwezig is om vragen te beantwoorden en suggesties mee te nemen

Woonspraak ALV Huurdersvereniging De Bilt

Wethouder Ebbe Rost Van Tonningen was aanwezig om in de pauze en na afloop het gesprek met de huurders en bestuurders aan te gaan

Woonspraak ALV Huurdersvereniging De Bilt

Diverse leden van Woonspraak waren goed voorbereid naar de ALV gekomen en stelde vragen aan het bestuur, de gemeente en SSW

Huurdersvereniging Woonspraak geeft huurders een stem!

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2020 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht