De Koninklijke Onderscheidingen in De Bilt zijn uitgereikt

Lintjesregen in de gemeente de bilt. Op donderdag 26 april reikt burgemeester Potters om 10.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente De Bilt.

Alle gedecoreerde met Koninklijke Onderscheidingen en de burgemeester op de foto

Op donderdag 26 april reikte burgemeester Sjoerd Potters zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente De Bilt. Traditioneel gingen de decorandi na de uitreiking naar het bordes van Jagtlust waar zij samen met de burgemeester op de foto gingen. Fotografie: Mel Boas BoasPhoto. Voor meer foto’s en nabestellingen, kijk onderaan het bericht. KLIK HIER voor meer foto’s en nabestellingen

De decorandi:

Lintjesregen in de gemeente de bilt. Op donderdag 26 april reikt burgemeester Potters om 10.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente De Bilt.Mevrouw H. Uittenbosch – Dijkstra te Maartensdijk , Lid in de Orde van Oranje Nassau

Decoranda zet zich sinds 1982 in voor de samenleving, in het bijzonder voor volleybalvereniging Salvo. Mevrouw Uittenbosch is al bijna dertig jaar verantwoordelijk voor de ledenadministratie en heeft daarnaast tal van andere functies vervuld. Zo was zij onder meer wedstrijdsecretaris, lid van technische commissie, lid van de activiteitencommissie en lid van het sectiebestuur. Daarnaast zet zij zich al twintig jaar in als formulierencontroleur en verwerker van volleybaluitslagen voor de regio Eemland namens de Nederlandse volleybalbond Nevobo.

Lintjesregen in de gemeente de bilt. Op donderdag 26 april reikt burgemeester Potters om 10.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente De Bilt.

De heer B.E. Feijtes te Maartensdijk, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Feijtes was van 2004 tot 2008 voorzitter van de sponsorcommissie en maakte deel uit van de kascommissie in 2005 en 2006. Dit alles bij de Maartensdijkse Mixed Hockey Club MMHC Voordaan. Daarnaast is hij vanaf 2004 voorzitter van de landelijke stichting Vrienden van de Kindertelefoon. Ook is hij sinds 2007 betrokken bij hockeyschool Hockeyplezier. In dat jaar was decorandus initiator van deze schoolhockeyschool, die is ontstaan in Utrecht, maar inmiddels is uitgegroeid richting Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Daarnaast was hij bovenlokaal actief als lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht (2000 – 2006), bestuurslid van de Stichting Mens en Samenleving (1984 – 1986), oprichter en bestuurslid van de Stichting Kindertelefoon provincie Utrecht (1979 – 1984) en bestuurslid voor de Stichting Raad voor Jeugd en Jongeren (1980 – 1983). Tot slot was hij voorzitter van de Stichting Beheerorganisatie Etnische Groepen BOEG (2009 – 2010), oprichter en voorzitter van Vereeniging Herensociëteit De 4 Spraak (2003 – 2008), bestuurslid van de Stichting Helios, een organisatie om gehandicapten in het arbeidsproces geplaatst te krijgen (1996 – 2001) en bestuurslid van de Stichting Informatica- en Computeropleidingen Amsterdam SICA (1994 – 2000).

Lintjesregen in de gemeente de bilt. Op donderdag 26 april reikt burgemeester Potters om 10.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente De Bilt.

De heer K. H. Gerritsen te Bilthoven, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Gerritsen zet zich sinds 2003 en op diverse terreinen in voor de samenleving. Sinds dat jaar is hij penningmeester voor de Stichting Artsen voor Kinderen en penningmeester en lid van de Raad van Toezicht van zorgorganisatie NSWAC. Daarnaast is hij sinds 2005 penningmeester van golfclub De Biltse Duinen, vanaf 2012 van de Stichting Praktisch Gericht Onderwijs Prago en sinds 2011 van D66 afdeling De Bilt. Ook is hij sinds 2011 als bestuurslid verbonden aan de Stichting Novum, een organisatie voor het financieel ondersteunen van projecten en programma’s die bijdragen aan het welzijn van blinden en slechtzienden.

De heer R.P.P Klinkhamer te Odijk, Lid in de Orde van Oranje Nassau (de onderscheiding wordt, met goedkeuring van gemeente Bunnik, uitgereikt door burgemeester Potters)

De heer Klinkhamer betekent al jaren enorm veel voor de Koninklijke Biltse Harmonie (KBH). Naast de verschillende bestuursfuncties is hij actief (geweest) in diverse commissies. Zijn passie is het enthousiasmeren van jeugd om muziek te maken. Dit blijkt uit de doorstart van de drumband naar een melodische percussiegroep, zijn betrokkenheid bij de Biltse muziekschool en zijn bestuurslidmaatschap bij het NJBE (Nationaal Jongeren Blaasmuziek Ensembles). Naast zijn inzet voor de KBH, het NJBE en de muziekschool is hij secretaris van de Stichting Zomerconcerten De Bilt. Hij is verantwoordelijk voor de invulling van de programma’s en de contacten met de deelnemende orkesten en koren. Verder is de heer Klinkhamer lid van het stichtingsbestuur Cultureel & Vergadercentrum H.F. Witte.

Mevrouw P.S.A. Verkroost te De Bilt, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Verkroost wordt voorgedragen voor haar vrijwillige inzet sinds 1996 als secretaris/coördinator van het KWF te De Bilt. Zij ondersteunt het bestuur met hand- en spandiensten. Zij vervulde een belangrijke rol bij de samenvoeging van de verschillende kernen van het KWF. Decoranda is daarnaast sinds 1997 bestuurslid/secretaris van het Oranje comité te De Bilt/Bilthoven en vrijwilliger bij de Dorpskerk in De Bilt.

Lintjesregen in de gemeente de bilt. Op donderdag 26 april reikt burgemeester Potters om 10.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente De Bilt.Mevrouw A.E. van Dam – van Voorst te Maartensdijk, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van Dam-van Voorst wordt voorgedragen voor haar vrijwillige inzet bij de Parkinson Vereniging. Zij lijdt zelf ook aan deze ziekte. Van 2001-2016 was decoranda coördinator voor de regio De Bilt en omgeving met als voornaamste taak het beantwoorden van vragen van parkinsonpatiënten en mantelzorgers. Daarnaast gaf zij telefonische voorlichting over activiteiten via de landelijke informatielijn en ondersteunde zij verschillende landelijke projecten. In de periode 2001-2016 organiseerde decoranda zelfstandig tweemaal per jaar contactbijeenkomsten voor parkinsonpatiënten, mantelzorgers en belangstellenden. Zij regelde professionele sprekers en hulpverleners zoals neurologen, artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Op initiatief van een zorgverlener van de overkoepelende zorgorganisatie De Bilthuysen en de Parkinson Vereniging organiseerde zij vanaf 2013 maandelijks het Parkinson Café Bilthoven, een formule die ook landelijk succes boekte. Sinds augustus 2016 is mevrouw Van Dam-van Voorst wegens haar ziekte niet meer in staat vrijwilligerstaken te verrichten.

Lintjesregen in de gemeente de bilt. Op donderdag 26 april reikt burgemeester Potters om 10.00 uur in de Mathildezaal van het<br /> gemeentehuis zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente De Bilt.

Het was een mooie bijeenkomst in de Mathildezaal

Lintjesregen in de gemeente de bilt. Op donderdag 26 april reikt burgemeester Potters om 10.00 uur in de Mathildezaal van het<br /> gemeentehuis zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente De Bilt.

Alle zes de decoraties klaar voor opspelden

Lintjesregen in de gemeente de bilt. Op donderdag 26 april reikt burgemeester Potters om 10.00 uur in de Mathildezaal van het<br /> gemeentehuis zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente De Bilt.

Even een close-up van de Koninklijke Onderscheiding

Lintjesregen in de gemeente de bilt. Op donderdag 26 april reikt burgemeester Potters om 10.00 uur in de Mathildezaal van het<br /> gemeentehuis zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente De Bilt.

Er werd druk gefotografeerd na afloop

Lintjesregen in de gemeente de bilt. Op donderdag 26 april reikt burgemeester Potters om 10.00 uur in de Mathildezaal van het<br /> gemeentehuis zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente De Bilt.

Burgemeester Sjoerd Potters kijkt terug op een mooi ochtend mét een oranjezonnetje

Ook aan de heer S. Schinkel en mevrouw J.H. Schinkel – Keizer te Bilthoven (beiden Ridder in de Orde van Oranje Nassau) werd een onderscheiding uitgereikt. Deze werd in Utrecht uitgereikt door burgemeester Van Zanen.

Aan het begin van de 21e eeuw dreigde het Schiller Theater verloren te gaan, maar in 2003 is het theater gekocht door het echtpaar Schinkel. Hierdoor kon het theater zijn culturele bestemming behouden. Vandaag de dag vinden er nog vele verschillende voorstellingen plaats in dit sfeervolle en intieme theater. Het echtpaar Schinkel is er terecht trots op dat ze het Utrechts Kleinkunst en het Utrechts Cabaret Festival op de Nederlandse kaart hebben gezet. Daarnaast is door de restauratie van het pand voor de stad een waardig monument met een interessante historie bewaard en in tact gebleven. Ondanks verschillende tegenslagen bleef het echtpaar Schinkel-Keizer zich zonder subsidies en op eigen kracht sterk maken voor cultuur in de stad Utrecht. Er is in Utrecht veel waardering voor hun bijzondere inzet op cultuur gebied. Het Schillertheater neemt in Utrecht een prominente plaats in.

De Koninklijke Onderscheidingen in De Bilt zijn uitgereikt

KLIK HIER voor meer foto’s en nabestellingen

Met dank aan Mel Boas van BoasPhoto/ZeistinBeeld.nl uit Zeist!

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2020 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht