Het KNMI De Bilt en huize Het Klooster

Het KNMI De Bilt was eerst gevestigd in deze Villa genaamd “Het Klooster”

Het KNMI werd in 1854 opgericht bij koninklijk besluit van Koning Willem III. Het initiatief hiervoor kwam van meteoroloog professor Christophorus Buys Ballot. Het KNMI is sinds 1897 in De Bilt gevestigd. Het KNMI en De Bilt zijn sindsdien onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt.

Professor Buys Ballot ontwikkelde een theorie over het verband tussen wind en luchtdruk die weersvoorspellingen mogelijk maakte, de zogenaamde Wet van Buys Ballot!

Buys Ballot kon daardoor in 1854 het nut van een nationaal meteorologisch Instituut hard maken. Vooral de scheepvaart zou kunnen profiteren van weersverwachtingen en van stormwaarschuwingen die de veiligheid op zee zouden vergroten. Aan de hand van weersvoorspellingen konden bovendien de snelste vaarroutes bepaald worden. Zijn argumenten gaven de doorslag voor de oprichting van het KNMI. Buys Ballot koos de sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht als eerste locatie van het KNMI.

In 1893 bood de toenmalige eigenaar, G.H.L. baron van Boetzelaer, het landgoed Koelenberg of Het Klooster te koop aan. Villa Het Klooster werd met ongeveer 10 ha grond aangekocht door het KNMI. Op de rest van het landgoed verrees kort daarna het villapark Kloosterpark.

Het huis Het Klooster werd onder toezicht van de rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel verbouwd. Er kwam aan de rechterzijde een 15 meter hoge observatietoren die indertijd de Sterretoren werd genoemd. Op onderstaande winterse foto is deze toren rechts achter de villa te zien.

KNMI in de winter

In 1897 verhuisde het KNMI naar De Bilt. Daar vestigde het instituut zich in villa het Klooster.

Op het terrein van het KNMI zijn sindsdien nog vele gebouwen bijgebouwd. Het huidige aanzicht van het KNMI is compleet veranderd. Des te leuker dat de oorspronkelijke behuizing, de oude villa Het Klooster, ondanks diverse verbouwingen, nog steeds bestaat.

KNMI De Bilt

KNMI De Bilt gezien vanaf de Weg tot de Wetenschap. We zien hier de in 1972 voltooide oostvleugel van het KNMI complex, het huidige B gebouw

Meer informatie over de geschiedenis van het KNMI onder www.knmi.nl

of  www.isgeschiedenis.nl of www.historischekringdebilt.nl

KNMI De Bilt

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2021 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht