Burgemeester Potters luidt Nieuwjaar in!

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2019

Een toost op het nieuwe jaar!

Tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie van de gemeente De Bilt, werd het nieuwe jaar ingeluid door burgemeester Sjoerd Potters. Velen waren naar het gemeentehuis gekomen, waar hen in de hal van Jagtlust een warm welkom wachtte door zangkoor Sparks of Joy uit Westbroek. Halverwege de avond sprak de burgemeester zijn nieuwjaarsrede uit.

Het was een feest van ontmoeten tussen vele groeperingen uit De Bilt. Besturen van verenigingen en – stichtingen, politiek, politie, brandweer, wensten elkaar een gelukkig en goed 2019. Contacten werden weer aangehaald en nieuwe banden gesmeed, dit alles onder muzikale begeleiding van een delegatie houtblazers van het Brandweer Orkest.
Onderaan dit bericht staat een samenvatting van de nieuwjaarsrede van de burgemeester.

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2019

Sparks of Joy uit Westbroek verwelkomen alle bezoekers in de hal van Jagtlust met gezang

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2019

Ook het college neemt de goede wensen in ontvangst, in dit geval wethouder Dolf Smolenaers

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2019

De politiek voerde diverse debatjes tijdens de receptie, Henk Zandvliet (GroenLinks), Martijn Koren (CDA) en Leontine Kok (VVD)

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2019

Veel goede wensen voor wethouder Madeleine Bakker-Smit van Arie-Jan Ditewig (voormalig wethouder)

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2019

Een delegatie houtblazers van het Brandweer Orkest zorgde voor de muzikale omlijsting

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2019

Sport, accommodatie en muziek ontmoeten elkaar

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2019

De nieuwjaarsrede van burgemeester Sjoerd Potters heeft zowel inhoudelijke-, humoristische- als ernstige passages

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2019

Burgemeester Sjoerd Potters en zijn partner Tony wisselen vele goede wensen uit voor 2019

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2019

Hetty Loeb (Wijkraad De Leyen) en Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) hadden elkaar veel te vertellen

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 2019

In de nazit praat de burgemeester met diverse aanwezigen. Hier zijn het Ellis Kon (Biltsche Courant), Philippe van der Zeeuw (kunstenaar uit Maartensdijk), burgemeester Sjoerd Potters, Els van Stratum (Biltsche Courant) en Annemiek Bovée (secretaresse van de burgemeester)

Een greep uit de Nieuwjaarsrede van burgemeester Sjoerd Potters

De burgemeester opent zijn toespraak als volgt: “Beste medeburgers, college- en raadsleden, veteranen, mensen met een onderscheiding. Maar … dat zijn allemaal volwassenen. Zijn er eigenlijk jongeren in deze raadszaal, vanavond?” Er werden diverse handen opgestoken, maar duidelijk was, dat deze vaak duidelijk over de 40 waren…. “Kijk om u heen en schrik met mij mee, de democratie is – althans hier en nu – nagenoeg een 40-plus aangelegenheid geworden. Dat gaan we veranderen! Ik kom er straks op terug.”

Verkiezingen afgelopen en -dit jaar

Ook blikt de burgemeester terug op de verkiezingen van vorig jaar en kijkt vooruit naar de verkiezingen van dit jaar: “Ik blik terug op de verkiezingen. De opkomst was 66%, zo’n 10% boven het landelijk gemiddelde. Dat is mooi, maar het betekent ook dat 1 op elke 3 stemgerechtigde burgers haar of zijn stem niet heeft gebruikt. Thorbecke introduceerde in 1848 het censuskiesrecht: alleen wie genoeg belasting betaalde, mocht gaan stemmen. We vieren dit jaar 100 jaar kiesrecht voor alle mannen en vrouwen. De verkiezingen voor de Provinciale Staten, in maart, en voor het Europees parlement, in mei, zijn altijd mateloos populair (gelach in de zaal als gevolg; red.). Gaan we 100 jaar kiesrecht vieren met een opkomst van 100%? De vraag stellen is hem beantwoorden, vrees ik. Niettemin is de samenwerking op provinciaal niveau cruciaal.”

“En ook in Europa zijn de verkiezingen belangrijker dan ooit. Blijven we in deze mondiale en geopolitieke storm een continent van samenwerking en verbinding? Alle kiezers hebben daarop invloed. Veronachtzaam uw stem dus niet! Aan het begin van het afgelopen jaar sprak ik drie wensen uit: dat de nieuwe gemeenteraad een goede afspiegeling zou vormen van de samenleving in deze gemeente; dat het nieuwe college verder bouwt aan een regio die economisch groeit en steeds duurzamer wordt; dat we blijven vertrouwen op de kracht van verbinding! Het had nog wel wat voeten in de inmiddels kurkdroge aarde, maar in juni hadden 4 partijen elkaar gevonden. Op de 22e was er een coalitieakkoord! Met een mooie titel: “Samen werken aan een topklimaat.” Dat gaat natuurlijk over meer dan het weer alleen. Voor de heetste zomer in meer dan 300 jaar hoefde niemand zich immers in te spannen.”

Bereikbaarheid en milieu

“Onze grootste rijkdom betreft echter niet ons geld. We kunnen bijvoorbeeld nog een stuk ‘rijker’ worden waar het gaat om bereikbaarheid. Uit het oogpunt van duurzaamheid zetten we vooral in op het OV, de fiets en slimme mobiliteit. Topprioriteit heeft de bereikbaarheid van ons gedeelte van het Utrecht Science Park heeft. De naam ‘Uithof’ verdwijnt. Ten oosten ervan zitten we echter niet te wachten op de naam ‘Doolhof’. Dit is en blijft een grote zorg! Bij dit alles is de invloed van Den Haag en regionale samenwerking van groot belang. Ik ben blij dat mijn collega Madeleine Bakker binnen de U10 vorm gaat geven aan het onderdeel lobby en positionering. Ik help graag mee. Daarbij wil ik uiteraard niet voorbijgaan aan de ambities en de grote inzet van de andere college- en raadsleden. Weet dat u gezien en gewaardeerd wordt!”

Volgende generatie en kinderburgemeester

De burgemeester besteedt ook aandacht aan de volgende generatie: “Ook in politiek Den Haag is de volgende generatie al in beeld. Jonge politici zijn, soms zelfs als partijleiders, actief in de Tweede Kamer. Hier in de gemeente kunnen we dat stimuleren. Zeker als een 9-jarige jongen een brief schrijft met de vraag of er hier in De Bilt misschien plek is voor een kinderburgemeester. Die is er! De kinderburgemeester gaat er komen. Het gaat jongeren dichter bij de gemeente brengen. Het zorgt voor meer contact tussen jong en oud. En het past bij onze wens tot burgerparticipatie. Wat mij betreft is het experiment geslaagd als de kinderburgemeester straks meer volgers heeft op de sociale media dan ikzelf. We kiezen deze kinderburgemeester in juli. De installatie volgt in september en de ambtsperiode is een jaar. De kinderburgemeester is betrokken bij diverse activiteiten en treedt op als ambassadeur van de gemeente. Een belangrijke taak is het signaleren en zo nodig bij het gemeentebestuur aankaarten van problemen die jongeren aangaan.”

Bewogen jaar

De burgemeester blikt ook terug op persoonlijke zaken: “Ten slotte deel ik graag nog enkele persoonlijke ervaringen met u. Ook privé was het een bewogen jaar. Ik verhuisde naar mijn nieuwe woning in Bilthoven. Ik ben getrouwd met Tony, in stilte, inderdaad (applaus volgde; red.). En ook Thomas, een soort van pleegzoon, is erbij gekomen. Ik kan wel stellen dat de komst van een inmiddels 15-jarige puber in ons huishouden één van de grootste uitdagingen voor ons is geweest dit jaar. Mijn bewondering voor ouders die dit al jaren doen, groeit met de dag. Dit waren de mooie ervaringen in het afgelopen jaar. Helaas waren er ook minder mooie. Vorige maand heb ik aangifte moeten doen van een aan mijn functie gerelateerde persoonlijke bedreiging. Ik wil daarom alle burgemeesters die afhankelijk zijn van beveiliging hierbij een hart onder de riem steken.”

Tot slot

“Ik eindig met vertrouwen op een mooi jaar! Ik breng een toost uit op drie belangrijke wensen voor een gezond, welvarend en harmonieus 2019. Een jaar met daadkracht: we maken ons sterk voor een nog betere gemeente; samenwerking: we stellen het gemeenschappelijk belang boven het eigenbelang; vertrouwen: we geloven in de kracht van onszelf en van de anderen.

Een heel gelukkig en voorspoedig 2019!”

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2021 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht