Waarom u volgens SP De Bilt beter wel kunt stemmen…!

SP De Bilt Socialistische Partij

Menno Boer en Micha van der Heijden SP De Bilt, beiden kandidaat voor de SP bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten Utrecht: “Ga woensdag 20 maart 2019 stemmen! Laat uw stem niet verloren gaan.”

“Verkiezingen voor de Provinciale Staten worden vaak slecht bezocht. Onbekend maakt onbemind. Want waar gaan die verkiezingen nou toch over? Weinigen weten het. Velen zijn daardoor niet gemotiveerd om te gaan stemmen. Deze verkiezingen gaan over belangen die iedereen direct raakt in de eigen regio en -gemeente. Naast het feit dat we indirect de Eerste Kamer in Den Haag kiezen, waar wetten worden doorgevoerd,” is de mening van SP De Bilt.

Openbaar vervoer

“Om te beginnen de kwaliteit van het openbaar vervoer,” vertelt Menno Boer van SP De Bilt en kandidaat voor de Provinciale Staten. “Aanbestedingen en lijnen in stand houden, het wordt allemaal geregeld door de Provincie. Als u wilt dat er in alle gemeenten, ook de kleine, voldoende bussen blijven rijden, dan loont het de moeite uit te zoeken welke partijen daarvoor opkomen. Het geld dat wij als belastingbetaler afdragen dient wel goed beheerd te worden. We hebben het immers over tientallen miljoenen.  Het zwalkende beleid rond de Uithoflijn, een projekt dat al vele jaren vertraging oploopt en steeds met stappen van miljoenen duurder wordt, of de nieuwe rondweg West rond Amersfoort waar 1700 bomen voor gekapt worden.  De kap van de bomen is inmiddels begonnen. Laten we op zijn minst de coalitiepartijen treffen die dit mogelijk hebben gemaakt: VVD, CDA, D66 en Groenlinks! Wij zien liever investeringen in goed openbaar vervoer en veilige fietspaden. Hoe denken we anders onze landelijke klimaatdoelen te gaan halen?”

Woningbouw

Daarnaast wil de SP dat de provincie meer aansturing geeft aan gemeenten zoals De Bilt opdat zij de woningen bouwen die keihard nodig zijn. Menno Boer: “De Schapenweide wordt nu door het college geoormerkt als een uitbreiding van de Life Science bedrijven die op het voormailige RIVM terrein staan. De vraag is of het hele terrein daaraan opgeofferd moet worden. Als het al nodig zou zijn om op de Schapenweide bedrijfsruimte bij te bouwen, wat wij als SP ernstig betwijfelen, dan zou in verhouding een klein deel daarvoor gereserveerd kunnen worden. De SP dringt daarom aan op overwegend woningbouw voor sociale huur, zoals het ook stond in het oorspronkelijke plan!”

Eerste Kamer

De verkiezingen gaan over de Provincie en gemeenten, maar ook over de zetelverdeling in de Eerste Kamer! “Er ligt nu een wetsvoorstel waarmee het voor ziekenhuizen straks mogelijk wordt om winst uit te keren,” vertelt Micha van der Heijden eveneens kandidaat voor de Provinciale Staten. “De nieuwe Eerste Kamer – waarvan de verhoudingen op 20 maart door de kiezer bepaald worden – zou de regering duidelijk moeten maken dat dit wetsvoorstel van tafel moet. De wet heeft een ‘lelijke’ voorgeschiedenis van partijen die soms wel en soms niet de zorg aan beleggers wilden laten. Martin Buijsen (hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam) zegt in de Volkskrant van 12 februari j.l.: ‘Stem op een partij die van uw zorgpremie geen dividend voor aandeelhouders maakt’. Deze oproep doet hij samen met Marcel Soesan, internist-oncoloog van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en Maarten Hijink Tweede Kamerlid SP en woordvoerder gezondheidszorg.”

Laat deze kans niet liggen

“De Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten op 27 mei a.s.,” vervolgt Menno. “Aangezien het regeringsbeleid – afkomstig van vooral de VVD – ook afhankelijk is van de stemming in de Eerste Kamer, heeft u op 20 Maart dé kans om tegen het huidige regeringsbeleid te stemmen. Stemt u daarom op een vertegenwoordiger in de Provinciale Staten die werkelijk uw belangen behartigt!”

Waarom u volgens SP De Bilt beter wel kunt stemmen…!

Is een editorial van SP De Bilt.

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2021 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht