Nieuwe onderdoorgang Leijenseweg vandaag geopend!

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

Bewoners van De Leijen, wethouder Ebbe Rost van Tonningen en de projectleider van ProRail opende het hek dat de doorgang tot van middag nog versperde

Vandaag is onder grote belangstelling de onderdoorgang Leijenseweg officieel geopend door wethouder Ebbe Rost van Tonningen. Het kwam min of meer als een verrassing dat de tunnel helemaal open gaat en niet zoals eerder werd medegedeeld in één richting voor het gemotoriseerde verkeer.

Het geduld van inwoners is op de proef gesteld, maar op deze donderdagmiddag is de onderdoorgang geheel geopend. Dit betekent dat zowel al het gemotoriseerde verkeer, als voetgangers en fietsers de wijk De Leijen via de Leijenseweg in en uit kan. Daarmee komt een einde aan een periode van bijna twee jaar omrijden.

In beide richtingen

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen: “Eerder kondigden we aan dat eind juli slechts één rijbaan open zou gaan, maar het werk verloopt voorspoedig, waardoor nu gehele openstelling al mogelijk is.” De openstelling hing vooral af van het tegelwerk. Beide wanden van de onderdoorgang worden betegeld. Een klus waar veel tijd in gaat zitten en waarvoor één rijbaan afgesloten zou moeten worden.

Rost van Tonningen: “Ik ben erg blij dat de onderdoorgang nu, ondanks een kleine vertraging, open gaat. Het gaat om een belangrijke verbinding voor de wijk De Leijen waarmee de veiligheid in en de doorstroming van het verkeer sterk verbeteren.”

Laatste werkzaamheden

De aannemer is eind juli nog niet helemaal klaar met het werk. Tot begin september worden de laatste puntjes op de i gezet en wordt met name ook de ruimte direct om de onderdoorgang heen afgewerkt. In het najaar gaat de gemeente de nieuwe beplanting aanbrengen.

Na de gehele oplevering wordt op 16 september a.s. samen met de buurt op een feestelijke wijze stil gestaan bij de opening.

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

Velen waren naar de opening toegekomen

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

Een korte toespraak van de wethouder Ebbe Rost van Tonningen

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

Vier dames met de wethouder opende het hek

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

Het was een emotioneel moment na twee jaar omrijden kon het hek weg!

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

Met veel sirenes maakte de Politie en de Brandweer als eersten gebruik van de onderdoorgang

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

De Brandweer heeft nu weer rechtstreeks toegang tot De Leijen

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

De heren Sesink Clee sr. en jr. (achter het stuur) waren de eerste bewoners die per auto door de onderdoorgang gingen

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

Deze motorscooteraars waren er helemaal klaar voor om als eerste tweewielers door de tunnel te gaan

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

De eerste passanten kregen uit handen van Ebbe Rost van Tonningen een appeltaart

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

Ook oud-wethouder en thans raadslid Arie-Jan Ditewig was er bij. Hier in gesprek met Hetty Loeb van de Wijkraad De Leijen

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

Ook wethouder Anne Brommersma en wethouder Madeleine Bakker-Smit waren bij de opening aanwezig

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

De pers was ruim aanwezig, zo ook Regio TV De Bilt

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

De eerste fietsers maakten aanstalte om de onderdoorgang te testen

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

Op de wanden van de onderdoorgang zijn foto’s als tegeltableau opgenomen

Opening Onderdoorgang Leijenseweg Bilthoven

En voor iedereen was een ijsje!

Verkeerssituatie rondom Jan Steenlaan voorlopig ongewijzigd

Om het verkeer, tijdens de aanleg van de onderdoorgang in goede banen te leiden, zijn er verschillende maatregelen getroffen op de omleidingsroute. De huidige situatie, met onder andere delen eenrichtingsverkeer op de Van Ostadelaan, de Jan Steenlaan en de Jan van Eijcklaan, blijft ook na de openstelling van de onderdoorgang in werking. De gemeenteraad heeft namelijk in oktober 2016 besloten dat het verkeerscirculatieplan De Leijen van kracht blijft na openstelling van de onderdoorgang. De raad wil eerst de mogelijkheden voor een structureel veilige fietsroute op de Jan Steenlaan onderzoeken voordat de situatie weer gewijzigd wordt. Daarmee wordt voorkomen dat in een korte periode de verkeerssituatie meerder malen verandert en daarmee voor onduidelijkheid kan zorgen.

Wilt u de laatste werkzaamheden volgen? Volg het project dan op www.facebook.com/onderdoorgangleijenseweg of via www.debilt.nl/leijenseweg.

Zie ook onze eerdere reportages over de onderdoorgang:

Laatste beelden oude spoorwegovergang

Start bouw onderdoorgang

Inrijden brugdek

De dag van de bouw

Het verslag van RTV De Bilt vindt u hier

Nieuwe onderdoorgang Leijenseweg vandaag geopend!

DeBiltinBeeld.nl (onderdeel van HLP images) brengt regelmatig foto’s en verhalen over de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wil je geen enkele fotoserie missen? Like dan de DeBiltinbeeld.nl op Facebook. Heb je zelf een idee voor een verhaal of een tip voor een onderwerp, mail dan naar info@DeBiltinBeeld.nl.
Al het beeldmateriaal (foto’s) en teksten van DeBiltinBeeld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u een of meerdere beelden gebruiken of elders publiceren? Neemt u dan éérst contact op met de DeBiltinBeeld.nl-redactie. Dat kan hier. De berichten van DeBiltinBeeld.nl mogen als geheel via een link gedeeld worden op Facebook. Individuele foto's echter niet! ©2021 HLP images.nl

Voor Jou Uitgezocht